Bewoners brief festivals Kaap Oost 7 en 8 september

Amsterdam 25 augustus 2019

Beste omwonende,
Op zaterdag 7 september 2019 en zondag 8 september 2019 vinden een tweetal festivals plaats op evenemententerrein Kaap Oost. Op 7 september betreft dat het evenement Valtifest en op zondag 8 september Zsazsasu festival.

Kaap Oost is gelegen aan de Ijdijk 10 en ook bekend als het terrein waar Wind ’n Wheels en Bij Storm zijn gelegen, per jaar mogen hier volgens het evenementenbeleid Amsterdam een drietal festivals plaatsvinden.
Beide festivaldagen starten om 13:00 en eindigen om 23:00u en zullen per dag maximaal 5000 bezoekers ontvangen.

Als organisatoren streven wij ernaar het evenement zonder enige overlast voor U als omwonende en de omgeving te laten plaatsvinden. Hieronder volgen wat praktische zaken rondom deze evenementen:

Op-en afbouw
Er is gekozen voor een zo kort mogelijke op-en afbouw periode. Wij starten op woensdag 4 september om 08:00 met de opbouw en de afbouw vindt plaats tot dinsdag 10 september 21:00.
Tijdens de op-en afbouw is er nergens een stremming of omleiding in uw omgeving.
Tevens is tijdens deze periode de Elektrocross regulier geopend, Bij Storm zal buiten de festivaldagen om regulier geopend zijn en Haddock is gewoon bereikbaar en geopend.

Geluid
Op vrijdag 6 september zal in de loop van de middag maximaal een half uur een soundcheck plaatsvinden. Al het overige geluid vindt plaats op de festivaldagen.
Tijdens de festivaldagen wordt het geluid conform het gemeentelijke beleid continue gemonitord in de wijken rondom het festivalterrein om overschrijdingen te voorkomen.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de festivaldagen gelden een aantal verkeersmaatregelen welke zijn getroffen om de bezoekersstromen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en overlast te voorkomen.

-Het parkeren van de bezoekers op zaterdag 7 september en 8 september vindt plaats op de Bob Haarsmalaan onder begeleiding van een verkeersregelaar.
-Het parkeren van de bezoekers op zondag 8 september vindt tevens plaats op het P&R terrein Zeeburg en de parkeergarage onder Winkelcentrum Ijburg, van waar bezoekers 2 haltes de tram nemen.
-Rondom Zeeburgereiland worden op meerdere posities verkeersregelaars ingezet welke parkeren door bezoekers in de wijk dienen te voorkomen.
-Op de Zuider IJdijk worden langs het fietspad fietskruizen gemaakt alwaar de bezoekers hun fietsen kunnen plaatsen tijdens de evenementen
-Het betaald parkeerterrein naast Haddock zal een tijdelijk parkeerverbod hebben vanaf 7 september 07u tot aan zondag 8 september 00u, deze zal in gebruik worden genomen als taxi en kiss & ride terrein locatie.
-De Marie Baronlaan is op 7 en 8 september enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer Haddock of de Elektrocross.
-De Faas Wilkeslaan is tijdens het evenement enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer Haddock.

Contact:
Alle betrokkenen doen hun best u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Mocht u tijdens het evenement toch ernstige overlast ondervinden, dan kunt u bellen:
– onze contactpersoon of voicemail op telefoonnummer 0643104095
– in gevallen van ernstige overlast: het team Handhaving van stadsdeel Oost op 14020 of digitaal via www.amsterdam.nl zoekterm “melding openbare ruimte”. In beide gevallen kan er direct gereageerd worden.
– in geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid: het algemene nummer van de politie: 0900-8844

Indien u voor het evenement nog vragen heeft aan ons dan zijn wij bereikbaar via www.valtifest.nl of www.zsazsasu.com of via 0207779920 of 0643104095

Indien u in de directe omgeving woont en graag langskomt op het festival kunt u ons mailen op info@valtifest.nl of info@zsazsasu.com

Vriendelijke groet

Valtifest en Zsazsasu Festival